Inicio - Articulos - Becas - Chistes - Examenes - Monografias - Profesores - Universidades

Universidade de Vigo (UVIGO)
(Universidad de Galicia)


Universidades > Universidades en España > Universidades de Galicia

Vea las Universidades Online de España


Universidade de Vigo (UVIGO):

Sitio web oficial: https://www.uvigo.gal/
 

Datos de contacto:
Universidade de Vigo (UVIGO)
Teléfono: +34 986 812 000
Mail: [email protected]

CAMPUS DE OURENSE
+34 988 387 102

CAMPUS DE PONTEVEDRA
+34 986 801 949

CAMPUS DE VIGO
+34 986 812 000


Se imparten las siguientes Titulaciones, Masters, Cursos, Carreras de grado, Postgrado y Doctorados:

ESTUDIOS DE GRADO

Ourense

Grao en Administración e Dirección de Empresas
Modalidade Presencial
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Modalidade Presencial
Grao en Ciencias Ambientais
Modalidade Presencial
Grao en Dereito
Modalidade Presencial
Grao en Educación Infantil
Modalidade Presencial
Grao en Educación Primaria
Modalidade Presencial
Grao en Educación Social
Modalidade Presencial
Grao en Enfermaría (centro adscrito SERGAS)
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría Agraria
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría Informática
Modalidade Presencial
Grao en Traballo Social
Modalidade Presencial
Grao en Turismo
Modalidade Presencial
Grao en Xeografía e Historia (con posibilidade de modalidade semipresencial)
Modalidade Presencial
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito
Modalidade Presencial
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Enxeñaría Informática
Modalidade Presencial
PCEO Grao en Turismo/Grao en Xeografía e Historia
Modalidade Presencial

Pontevedra
Grao en Belas Artes
Modalidade Presencial
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Modalidade Presencial
Grao en Comunicación Audiovisual
Modalidade Presencial
Grao en Dirección e Xestión Pública
Modalidade Presencial
Grao en Dirección e Xestión Pública
Modalidade Virtual
Grao en Educación Infantil
Modalidade Presencial
Grao en Educación Primaria
Modalidade Presencial
Grao en Enfermaría (centro adscrito Deputación)
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría Forestal
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría Mecánica - CUD (centro adscrito con condicións económicas especiais)
Modalidade Presencial
Grao en Fisioterapia
Modalidade Presencial
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
Modalidade Presencial

Vigo
Grao en Administración e Dirección de Empresas IESIDE (centro adscrito condicións económicas especiais)
Modalidade Presencial
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Modalidade Presencial
Grao en Bioloxía
Modalidade Presencial
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
Modalidade Presencial
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
Modalidade Semipresencial
Grao en Ciencias do Mar
Modalidade Presencial
Grao en Comercio
Modalidade Presencial
Grao en Dereito
Modalidade Presencial
Grao en Economía
Modalidade Presencial
Grao en Educación Infantil (centro adscrito condicións económicas especiais)
Modalidade Presencial
Grao en Educación Primaria (centro adscrito condicións económicas especiais)
Modalidade Presencial
Grao en Enfermaría Meixoeiro (centro adscrito SERGAS)
Modalidade Presencial
Grao en Enfermaría POVISA (centro adscrito condicións económicas especiais)
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría Biomédica
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría da Enerxía
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación (docencia en inglés)
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría en Química Industrial
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais (docencia en inglés)
Modalidade Presencial
Grao en Enxeñaría Mecánica
Modalidade Presencial
Grao en Linguas Estranxeiras
Modalidade Presencial
Grao en Química
Modalidade Presencial
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
Modalidade Presencial
Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés)
Modalidade Presencial
Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés)
Modalidade Presencial
Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés)
Modalidade Presencial
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito
Modalidade Presencial
PCEO Grao en Enxeñaría Biomédica/Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
Modalidade Presencial
PCEO Grao en Enxeñaría Biomédica/Grao en Enxeñaría Mecánica
Modalidade Presencial
PCEO Grao en Enxeñaría Mecánica/Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
Modalidade Presencial

ESTUDIOS DE MAESTRADOS

Ourense
Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Avogacía-Ourense
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Avogacía-Ourense
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
Modalidade Semipresencial
Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Nutrición
Modalidade Semipresencial
Máster Universitario en Operacións e Enxeñería de Sistemas Aéreos non Tripulados
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural
Modalidade Semipresencial
Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte
Modalidade Presencial

Pontevedra
Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional
Master Universitario en Dirección TIC para a defensa
Modalidade Semipresencial
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Arte e Debuxo
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Educación Física
Modalidade Presencial

Vigo
Máster Universitario en Acuicultura
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Avogacía-Vigo
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Bioloxía Mariña
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Ciberseguridade
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial
Máster Universitario en Comercio Internacional - Presencial
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Dirección de PEMES
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Dirección e Administración de Empresas (MBA)
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Dirección e Innovación da cadea de subministración
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Economía
Modalidade Semipresencial
Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Enxeñaría de Telecomunicación
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións
Modalidade Semipresencial
Máster Universitario en Finanzas
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Industria 4.0
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Lingüística Aplicada
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Matemática Industrial
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Mecatrónica
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social
Modalidade Semipresencial
Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Neurociencia
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Oceanografía
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Servizos
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Formación e Orientación Laboral
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Primario e Secundario
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Química Teórica e Modelización Computacional
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Tradución Multimedia
Modalidade Semipresencial
Máster Universitario en Tradución para a Comunicación Internacional
Modalidade Semipresencial
Máster Universitario en Visión por computador
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Xenómica e Xenética
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible
Modalidade Presencial
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
Modalidade Presencial

ESTUDIOS DE DOUTORAMENTO

Ourense
Programa de Doutoramento en Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria Programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento Programa de Doutoramento en Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais Programa de Doutoramento en Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables Programa de Doutoramento en Turismo

Pontevedra
Programa de Doutoramento en Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable Programa de Doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporánea pola Universidade de Vigo Programa de Doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sostible Programa de Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde Programa de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación

Vigo
Programa de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial Programa de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión [Programa de Doctorado conjunto de Universidad de A Coruña, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo, Universidade de Aveiro (Portugal), Universidade de Trás-os-Montes Programa de doutoramento en Comunicación Programa de Doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura Programa de Doutoramento en Endocrinoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo Programa de Doutoramento en Enxeñaría Química Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa Programa de Doutoramento en Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos Programa de Doutoramento en Estudos Literarios Programa de Doutoramento en Física Aplicada Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria Programa de Doutoramento en Láser, Fotónica e Visión pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo Programa de Doutoramento en Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida Programa de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas Programa de Doutoramento en Nanomedicina Programa de Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica pola Universidade de A Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo Programa de Doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado Programa de doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo Programa de Doutoramento en Química Teórica e Modelización Computacional/Theoretical Chemistry and Computacional Modelling Programa de Doutoramento en Tecnoloxía Aeroespacial: Enxeñarías Electromagnética, Electrónica, Informática e Mecánica Programa de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións pola Universidade de Vigo Programa de Doutoramento en Tradución e Paratradución Programa de Doutoramento en Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

 

View this page in english

COPYRIGHT 2023 ALTILLO.COM®  |  PRIVACIDAD Y TERMINOS  |  CONTACTO