Inicio - Articulos - Becas - Chistes - Examenes - Monografias - Profesores - Universidades

universidad de las Islas Baleares (UIB)
(Universidad de las Islas Baleares (Balears))


Universidades > Universidades en España > Universidades de las Islas Baleares

Vea las Universidades Online de España


Universidad de las Islas Baleares (UIB):

Sitio web oficial: http://www.uib.es
 
Datos de contacto:
Universidad de las Islas Baleares (UIB)
Dirección: Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears).
Teléfono: (+34) 971 173 000. E-07122.
CIF: Q0718001A


Se imparten las siguientes Titulaciones, Masters, Cursos, Carreras de grado, Postgrado y Doctorados:

MASTERS

Arts i Humanitats
Filosofia 
Llengua i Literatures Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial 
Llengües i Literatures Modernes 
Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió 

Ciències
Biotecnologia Aplicada 
Ciència i Tecnologia Química 
Física Avançada i Matemàtica Aplicada 
Física de Sistemes Complexos 
Microbiologia Avançada
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 
Química Orgànica Experimental i Industrial
Química Teòrica i Modelització Computacional
Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 

Ciències de la Salut
Investigació en Salut i Qualitat de Vida 
Neurociències 
Psicologia General Sanitària 

Ciències Socials i Jurídiques
Advocacia
Cognició i Evolució Humana 
Comptabilitat i Auditoria 
Direcció i Planificació del Turisme 
Educació Inclusiva 
Formació del Professorat 
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa
Gestió de Recursos Humans.Intervenciò Psicològica i Pedagògica 
Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família 
Màster en Economia del Turisme: Monitorització i Avaluació 
Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere 
Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció 
Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 

Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica

 

View this page in english

COPYRIGHT 2023 ALTILLO.COM®  |  PRIVACIDAD Y TERMINOS  |  CONTACTO